DPS Pleegsorg > nuus  > Beeld Kinderfonds Deurkollekte

Beeld Kinderfonds Deurkollekte

BEELD KINDERFONDS

 

Beeld Kinderfonds (BKF) samel jaarliks fondse in, in samewerking met Beeld koerant, verskeie Kerke en privaat donateurs. Die afgelope jaar het BKF ʼn totaal van R2,85 miljoen aan kindersorg organisasies se projekte geskenk. Die organisasies bied ʼn verskeidenheid projekte aan, vanaf sorg vir kinders met gestremdhede tot ekstra wiskunde klasse. Die hooffokus van die projekte moet egter op opvoeding en ontwikkeling gerig wees. Elke projek word deur ʼn paneel geëvalueer en gekeur om te verseker dat die fondse optimaal aangewend word.

Ons wil graag gemeentes en lidmate bedank. As gevolg van u betrokkenheid kon die Nederduitsch Hervormde Kerk, in samewerking met Beeld Kinderfonds, reeds vir vier (4) dekades lank ʼn positiewe verskil maak in kinders se lewens.

Die gebruik is dat Kersdag se deurkollekte aan Beeld Kinderfonds oorbetaal word. Ons vra dat u asb. dit sal afkondig na afloop van u Kersdag erediens. Elkeen se klein donasie maak dat ʼn groot verskil in ʼn kind se lewe gemaak kan word!

Gemeentes wat binne Beeld se verspreidingsgebied is, moet asb. die fondse na die volgende bankbesonderhede oorbetaal:

Naam van Rekening: Beeld Kinderfonds

Bank: Absa

Rek Nommer: 2840 157 329

Takkode: 632005

Verwysing: Kerkgroep en Gemeente se naam bv. NHK Pretoria 

Gemeentes wat buite Beeld se verspreidingsgebied is, moet asb. die fondse na die volgende bankbesonderhede oorbetaal:

Naam van Rekening: Raad van Finansies

Bank: Absa

Rek Nommer: 020 000 287

Takkode: 632005

Verwysing: 16DKER en Gemeente se naam bv. 16DKER Kaapstad 

Gemeentes word versoek om ʼn bewys van betaling aan die kantoor van die Kinderhuise te stuur, ter regulering van inbetalings.

Die bewys kan per epos na diens@diakens.co.za gestuur word of per faks na 086 630 5135 VIR AANDAG: BEELD KINDERFONDS.

Ons wens u ʼn geseënde Kerstyd toe.

Vriendelike groete

Otto Viljoen

BEELD KINDERFONDS: NHK VERTEENWOORDIGER

“Jou kind sal sy geleerdheid nog by die skool agterlaat; sy opvoeding sal hom vergesel tot in die graf.” – C. J Langenhoven KINDERFONDS

Suzanne van Deventer
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.