DPS Pleegsorg > Uncategorized @afr  > “BEING AGAINST EVIL, DOES NOT MAKE YOU A GOOD PERSON” (Hemingway)

“BEING AGAINST EVIL, DOES NOT MAKE YOU A GOOD PERSON” (Hemingway)

Kinderbeskermingsweek skop 30 Mei af en eindig op 6 Junie 2021.  As deel van ‘n organisasie wat die belange en beskerming  van kinders op die hart te dra, is dit ook ‘n belangrike week by die DPS huise.  Daar word spesiale tyd afgestaan om ons kinders weerbaar te maak en weer opnuut aan die gevare van ‘n wrede wêreld bewus te maak.

En selfs volwassenes kom weer tot die besef dat kindermishandeling veel verder strek as die fisiese  letsels van ‘n stukkende lyfie wat moet genees.  Die psigiese en emosionele skade bly soveel langer talm.

Soms rek die oë as daar verduidelik word dat volwassenes hulle skuldig maak aan mishandeling wanneer hulle ook NIKS doen nie… “Being against evil, doesn’t make you good”  (Ernest Hemingway). 

Pretorius en Pistorius (2012:10-11) definieer emosionele mishandeling ook as:

  • Om ‘n kind te ignoreer,
  • Om nie die nodige fisiese aanraking en vertroeteling te gee nie
  • Onophoudelike terg en tart van ‘n kind, en om nie te besef dat ‘n tergery , koggelry en tergery te ver gaan, en om nie daarmee  te staak nie
  • Om eerder (verkleinerende) byname te gee, i.p.v. geboorte name wat ‘n fundamentele reg van ‘n kind is
  • Om nie realisties te wees teenoor vermoëns en ontwikkelingsfases van ‘n kind, en sodoende onnodig druk op ‘n kind te plaas omdat hulle nie aan die ouerlike verwagtinge kan voldoen nie
  • Om kinders nie teen geweld te beskerm nie, bv. blootstelling aan ontoepaslike media/films, huishoudelike geweld teenoor ander gesinslede of selfs geweld teenoor hulle troeteldiere

Die Kinderwet (Wet 38/2005) asook die Wet op Seksuele Misdrywe (Wet 32/2007) maak dit baie duidelik dat,  indien enige persoon van enige mishandeling bewus is, of selfs net mishandeling vermoed, en dit nie by die owerhede aanmeld nie, hulle as medepligtig in die saak geag word. 

MAAR

Elenor Roosevelt se bekende woorde “freedom without responsibility is anarchy” lui ook egter waar.  Om hierdie beginsel nie aan ons kinders oor te dra nie, grens weliswaar nou nie aan mishandeling nie, maar steeds bly dit ‘n lewenswaarheid wat by kinders ingeskerp moet word – net soos hoe om hulself te beskerm.  

Daarom word gepoog om ons DPS kinders nie slegs bewus te maak van hulle regte nie, maar ook dat dit met verantwoordelikheid gepaard gaan.

Mag elkeen van ons aanhou om ons kinders te alle tye beskerm deur te DOEN, maar ook om hulle met LEWENSWAARHEDE toe te rus om die toekoms met veerkragtigheid en verantwoordelikheid aan te pak!

 

Tertia Vos

DPS Huis Rustenburg

Maatskaplikewerker

Andries Pretorius
No Comments

Leave a reply