DPS Pleegsorg > Uncategorized @afr  > DIE ABC VAN SORGBEHOEWENDHEID

DIE ABC VAN SORGBEHOEWENDHEID

HOE VOORKOM EK DAT MY KIND VERWYDER WORD?
“DIE ABC VAN SORGBEHOEWENDHEID”

Redes waarom kinders verwyder kan word:

 • Verlating deur ouer of weeskinders met niemand om vir hul te sorg nie.

As ek my kind net by iemand los, omdat ek nie self vir hom of haar kan sorg nie, nie gereeld kontak maak nie en nie ‘n bydrae lewer tot my kind se versorging nie, is dit verlating. Indien die toesighoudende  persoon dan wil, kan hy of sy aansoek doen om as pleegouer gekeur te word en kan die kind geplaas word by die persoon of by ‘n ander persoon of in ‘n kinderhuis.

 • Gedrag wys, wat nie beheer kan word nie.

As ek nie sorg dat my kind skool bywoon, goeie maniere het en hou by die reëls van die samelewing nie, kan my kind verwyder word uit my sorg. Dit sal gebeur indien my kind die wet oortree, by dwelms of drank betrokke raak of gevaarlik is vir ander mense of kinders.

 • Bly of werk op straat / bedel vir ‘n lewe.

As ek nie vir my kind kan sorg nie, ons nie ‘n vaste adres het nie en geen inkomste het nie, is my kind in gevaar – my kind word blootgestel aan gevaarlike omstandighede (onveilig – woon af en aan by mense wat ek nie noodwendig goed ken nie en my kind kan mishandel of misbruik word, omdat ons nie ons eie huis het nie en van ander afhanklik is vir verblyf en versorging).

 • Verslaaf is aan dwelms sonder ondersteuning vir behandeling.

As ek of my gade/lewensmaat dwelms gebruik word my kind blootgestel aan iemand wat nie logies kan dink nie en nie hom- of haarself is nie. Ek kan nie my kind beskerm indien ek aan dwelms of drank verslaaf is nie. Ek kan ook nie my kind versorg nie en dikwels moet my kind my versorg. Ek is dan ook nie ingestel op my kind se behoeftes nie en sal enige iets doen om my eie behoefte te bevredig.

 • Uitgebuit word of dalk uitgebuit mag word.

As my kind moet werk om my te onderhou; of as ek my kind gebruik om donasies of geld by ander mense te kry om my gesin te onderhou; as ek my kind se siekte of gestremdheid gebruik om donasies te kry.

 • Bly waar die kind se welstand ernstig beskadig kan word: fisies, verstandelik of sosiaal.

As ek bly op ‘n plek wat bouvallig en gevaarlik is of as ek op ‘n plek bly waar mense my kind kan te na kom (my kind vloek en skel of my kind slaan) of as ek op ‘n plek bly waar die mense my kind blootstel aan bakleiery (fisies en verbaal) en dwelms of drank misbruik. As ek my kind van skool weerhou (bv. op ‘n plek bly waar kinders nie toegang tot ‘n skool het nie).

 • Daar ‘n risiko van skade is as die kind teruggaan na die ouer of versorger.

As ek my kind by familie of vriende gelos het en nou ‘n blyplek het en besluit ek wil my kind gaan haal – maar die omstandighede van my nuwe blyplek is nie goed nie, kan die persoon, by wie my kind gebly het, vra dat die hof die kind by hulle plaas om die kind te beveilig.

 • In ‘n toestand van fisiese of verstandelike verwaarlosing is.

As ek my kind met vuil klere, vuil doeke,  vuil hare, of ‘n vuil gesiggie laat loop met klere vol gate, te klein of te groot klere of sonder skoene in die winter, is dit verwaarlosing. As ek nie in my kind se behoefte aan koestering en liefde voorsien nie, maar hom of haar eerder skel en afjak en net praat as hy of sy stout is, is dit verwaarlosing. As ek my kind heeldag voor die televisie los, nie met hom/haar speel nie en nie aan hom/haar aandag gee of help met  huiswerk, stories lees of stimuleer nie, is dit verwaarlosing.

 • Mishandel, misbruik, doelbewus verwaarloos of verneder.

As ek my kind rondruk, slaan, gooi of dreig met fisiese geweld, mishandel ek my kind. As ek toelaat dat iemand anders dit doen is ek net so skuldig. Mishandeling moet aangemeld word en die persoon wat die kind mishandel, kan volgens Wet aangekla word. As iemand met my kind seks het, aan my kind se privaat dele vat, voor my kind seks het of met my kind oor seks tussen grootmense praat of vir hom of haar pornografie wys of van my kind verwag om enige seksuele dade met ‘n grootmens of ander kind te doen, is dit molestering – strafbaar deur die wet. Molestering moet aangemeld word. As ek my kind doelbewus verwaarloos beteken dit ek weet dat dit wat ek doen verkeerd is en ek kies om daarmee voort te gaan. As ek my kind verneder kan dit insluit:  vloek en skel voor ander, my kind onversorgd laat tot so ‘n mate dat dit vir my kind ‘n vernedering voor sy maats en die gemeenskap is en ook as ek gewoontes en gedrag het wat my kind verneder laat voel. As ek van my kind verwag om te bedel is dit ook vernederend.

 • ‘n Slagoffer van kinderarbeid is.

Kinders is nie veronderstel om te werk nie en dit is ‘n misdryf (teen die wet) as ek ‘n kind laat werk. Kinderarbeid is nie huis take nie. Kinderarbeid is wel as ek van my kind verwag om te werk om ‘n inkomste te verdien in plaas daarvan om skool toe te gaan

 • In ‘n huis is waar die kind die hoof van die huis is.

As ‘n ouer boetie of sussie in ‘n huishouding waarneem as die ouer omdat die ouer afwesig is (werk/ oorlede/ op reis).

As ek wil voorkom dat my kinders verwyder word moet ek:
 • Toesien dat my kind nie verwaarloos word nie, nie mishandel word nie en goed versorg word.
 • Toesien dat my kind skool bywoon (ook kleuterskool) en die nodige stimulasie ontvang om sy of haar potensiaal te bereik.
 • My kind beskerm, al is dit teen familie of my eggenoot/lewensmaat of ‘n persoon by wie ek bly en van wie ek afhanklik is.
 • Beter wil hê vir my kind as wat ek gehad het – dit is nie goed genoeg om te dink dat hoe ek groot geword het is, maar ok vir my kind nie.   Veral ook nie as ek weet wat dit aan my gedoen het nie.
 • Vra vir hulp as ek dit nodig het en nie stilbly omdat ek bang is vir stories van mense wat hulle eie geheime het en hulle eie foute ontken nie.
 • Eerlik wees oor dit wat regtig in ons huis gebeur.
Maatskaplike Organisasies wat kan help:

Kontak Suzanne van Deventer by 066 477 8904 indien u wil uitvind wie die organisasie is wat in u area diens lewer.

Met dank aan:
Ina van Leeuwen
Maatskaplike werker/Projek koördineerder
Eleos Gemeenskapsentrum
Andries Pretorius
No Comments

Leave a reply