DPS Pleegsorg > nuus  > DPS Gesinskamp 2019

DPS Gesinskamp 2019

Dit is weer tyd vir die jaarlikse DPS Gesinskamp gedurende Maart 2019 en is ons reeds volstoom aan die beplan om die jaar se kamp weereens ‘n sukses te maak. Die jaar beplan ons ‘n langer kamp, met meer aktiwiteite, hope pret en interaktiewe groepsessies. Die kamp vind plaas van 21 tot 24 Maart 2019 te Venterskroon. Daar word beoog om ongeveer 36 kinders 11 pleegouers uit te nooi en van 10 studente van Potchefstroom asook Universiteit van Noordwes te betrek by die toesig en aanbied van aktiwiteite. Verdere kampe word ook vir die jaar beplan wat spesifiek gerig sal wees op ons pleegkinders om aspekte soos dwelmmisbruik, ontwikkeling van eie identiteit en aanleer van lewensvaardighede aan te spreek.

Bietjie meer agtergrond oor wie en wat ons is:

Die DPS-huise het in die plek van die Hervormde Kerk se jare lange gevestigde kinderhuise gekom. Die twee bekende kinderhuise, naamlik Jac van Belkum, is einde Desember 1998 gesluit terwyl Albert Herbst Kinderhuis Desember 1997 gesluit het. Verskeie redes kan aangevoer word vir die redes vir die oorskakeling, maar die belangrikste is dat die kind van vandag, in ons veranderde samelewings omstandighede ‘n al hoe groter aanspraak maak op individualiteit. Hoewel die kinderhuis opset goeie opvoeding en goeie lewensomstandighede aan sy kinders bied, is dit moeilik om ‘n kind as een van byvoorbeeld 250 kinders na wense te individualiseer. Kinders behoort dus in ‘n kleiner groepering as in ‘n kinderhuis gehuisves te word waar moontlik. Daar is tans 6 DPS Huise wat geleë is in Gauteng en Noordwes waar daar 6 kinders per huis versorg word. ‘n Totaal van dus 36 kinders word binne die sisteem versorg.

Voordele wat ons sisteem bied:

Die kind word sterk geïndividualiseer omdat hy/sy een van ses(6) kinders is.

• Hy/Sy word deel van ‘n gewone huis in die woonbuurt en hy het dus ook ‘n gewone adres soos enige ander kind. Die sogenaamde stigma van ‘n kinderhuis, verdwyn dus geheel en al.

• Die kind beleef weer dat hy/sy “normaal” soos enige ander kind is want hy/sy het weer ‘n ouer(s) en hy is nie ingehok in ‘n kinderhuis opset nie.

• Die kind beleef ‘n groter vryheid deurdat hy/sy soos enige ander kind makliker geleenthede gebied kan word om te gaan kuier, vriende te gaan besoek en gesellighede by te woon. Dit op sigself is belangrik vir die kind om sy selfbeeld te help bou asook groter verantwoordelikheid vir homself te neem.

• In die DPS-huis waar daar minder kinders in die huis is is, kry die kind ook groter en deurlopend geleentheid om godsdienstige onderrig te ontvang en word hy inderdaad deur die ouers binne Skrif gefundeerde waardes en norme begelei.

Hoe kan ek help?

Dit sal waardeer word indien u u weg kan oopsien om by die wonderlike geleentheid betrokke te raak. Dit is ‘n belewenis vir oud en jonk wat nie gou vergeet sal word nie.

Besighede/individue kan aansoek doen vir Art18A belasting vrystelling. Donasies kan inbetaal word in die volgende bankrekening:

Kinderhuise van die NHKA ABSA Bank

Besigheid rekening Rek no. 020390093

Tak kode: 623 0005

Beskrywing: Kampfonds

Indien direkte inbetalings gemaak word moet die bewys van inbetaling na Suzanne@rata.org.za geepos word.

 

Vir enige verder navrae kan u my gerus kontak by (012) 543 0234 of 066 477 8904. U is ook welkom om ons webwerf te besoek by

https://pleegsorg.org.za of ons Facebook blad by DPS Huise om op hoogte te bly van nuutste verwikkelinge binne ons huis.

Vriendelike groete

Suzanne van Deventer

Programbestuurder: DPS Huise

Suzanne van Deventer
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.