DPS Pleegsorg > nuus  > DPS Huise Deurkollekte : Sondag 1 Maart 2020

DPS Huise Deurkollekte : Sondag 1 Maart 2020

Laai Powerpoint skyfies hier af vir vertoon op gemeente afkondigingsbord

DPS-Deurkollekte Dankie

Laai Powerpoint skyfies hier af vir vertoon op gemeente afkondigingsbord

Deurkollekte Skyfiereeks 3

Aanbieding 2

Skyfiereeks1

14 Februarie 2020
VAN:

  • Kommissie van die Algemene Diakensvergadering

AAN:

  • Predikante
  • Kerkrade
  • Kassiere

ADV OMGEE 1 VAN 2020

SPESIALE DEURKOLLEKTE – KINDERHUISE – 1 MAART

Geagte broers en susters

Gelukkig het min mense eerstehandse ervaring van die omstandighede van ʼn kind wat in ons DPS-huise ʼn tuiste vind. Gelukkig, want dis meestal omstandighede wat ons vir niemand gun nie. Ongelukkig is dit ʼn realiteit in die lewens van sommige kinders. Ons beskou dit as deel van die roeping van ons as gelowiges en ons as kerk om hierdie kinders nie aan hulle eie lot oor te laat nie, maar om te probeer help sover ons kan.

Die spesiale deurkollekte bied geleentheid vir gemeentes en individuele gelowiges om iets, al is dit klein, te doen om hierdie kinders te help. Daarom rig die ADV hiermee ʼn versoek aan gemeentes om deel te neem aan hierdie vrywillige deurkollekte op 1 Maart, of op ʼn datum soos wat vir u gepas sal wees.

Die bankbesonderhede vir inbetaling is soos volg:

  • Raad van Finansies
  • ABSA Tjekrekening
  • Rek nr: 020 000 287
  • Takkode: 632005
  • Verwysing: 16DPSS + Gemeentenaam

Baie dankie vir u positiewe oorweging. Sterkte en seën met u barmhartigheidsopdrag.

Saam in diens

Ds Gerhard Stoltz
Sekretaris: Kommissie van die Algemene Diakensvergadering
082 872 5236
gerhard@diakens.co.za

Andries Pretorius
No Comments

Leave a reply