DPS Pleegsorg > Uncategorized @afr  > HOE SPEL MENS “LIEFDE?”

HOE SPEL MENS “LIEFDE?”

Ek en een van my kollegas sit verlede week en gesels oor die beplanning vir die jaar, en hoe ons effens oorweldig voel omdat ons nie binne die tydraamwerk tot ons beskikking, by alles gaan uitkom nie. 

Dit is veral met die nuwe DPS-opname kinders wat ons vasbrand.  En daar noem sy ‘n baie belangrike punt:  die belangrikste onderbou vir terapie, is die bou van ‘n funksionele verhouding met die kind – al neem dit ook hoeveel tyd:  daarsonder sal geen terapie of insette effektief wees nie.

En die woorde manifesteer net weer oor die naweek tydens my eie kind se sportkamp:   ek sien dit met  my eie oë.  Vir die eerste keer is daar ‘n ywerige juffrou wat saam met die kinders kamp. 

Nie net om die kos, toesig en dissipline te handhaaf nie, maar werklik iemand wat haar TYD en TEENWOORDIGHEID  met die kinders deel.  Sy ry saam met hulle fiets, sit en luister na hulle in hul kuier groepies  (al is dit meesal oor onbenullighede, en ‘n klomp nonsens) en slaan haar tent tussen almal op, waar sy saam met hulle natreën en koud moet slaap. 

Die uiteinde:  ‘n juffrou wat – ten spyte daarvan dat sy soms moes raas – baie meer met die klompie woelige tieners regkry, as wat vele ander in 3 jaar nie kon doen nie.  Teen Maandag was daar amper dubbel soveel kinders wat hulle by die span aansluit – net omdat daar ‘n persoon is wat TYD maak om in die kind se leefwêreld te gaan kontak maak, en hulle raak te sien.

Die teendeel voel ek nader aan my lyf:  my twee nuwe seuns in die DPS huis moet noodgedwonge koshuis toe gaan, en my tyd saam met hulle is dus baie beperk.

In die week moet ek en van ons Bestuurslede hulle besoek oor ‘n klein klippie in die pad.  En daar sit ons grootoog en met ‘n mond vol tande  vir mekaar en kyk.  Want die seuns is nog nie vertroud met my nie, maar ek verwag dat hulle openlik met my oor “hart dinge” en ongelukkigheid moet gesels?!  Wat het ek dan nou anders verwag…? 

Daar is ‘n Engelse spreekwoord wat baie waar is:

“YOU CANNOT INFLUENCE A RELATIONSHIP IF YOU ARE NOT PART OF IT…”

En of ons hier van terapeut-kliënt, pleegouer-pleegkind, ouer-kind of selfs die huweliksverhouding praat, dit bly seker die kruks van alle verhoudings.

Om ‘n verhouding te beïnvloed en deel te wees daarvan, is daar 4 basiese elemente nodig:

  • Aanvaarding en erkenning (vir wie die mens is, sy ideale en sy pogings tot verbintenis)
  • Sekuriteit (nie net i.t.v. fisiese behoeftes nie, maar ook t.o.v voorspelbaarheid, dissipline en roetine)
  • Liefde en aanraking (al is dit net ‘n vryf oor die kop, of ‘n hand op ‘n skouer)
  • PRET !! (Om deel te word van die leefwêreld waarin die kind hom bevind, saam speletjies speel, saam ‘n sport beoefen, selfs om laf te wees en net saam te lag)

So maklik verval ons grootmense in doelwitte, take en keerdatums wat bereik moet word, en so maklik verloor ons geleentheid om ‘n verhouding te bou en te beïnvloed,  omdat ons bloot nie by die basis daarvan uitkom nie.

HOE SPEL MENS DUS LIEFDE?

“Liefde” word nie met die letters L : I: E : F : D : E gespel nie,

 maar as

 T: Y: D

Maak tyd vir mekaar, en koester die tye saam… die lewe is kort.

Andries Pretorius
No Comments

Leave a reply