DPS Pleegsorg > nuus  > Kersgroete van ons Voorsitter

Kersgroete van ons Voorsitter

Ons herdenk eersdaags God se grootste geskenk aan die mensdom, sy Enigste en Geliefde Seun, Jesus Christus se menswording.  Vir christene is die herdenking van die geboorte van Jesus Christus ’n vreugdevolle geleentheid.  Met blydskap en dankbaarheid dink ons daaraan dat Jesus na ons toe gekom het sodat daar vir ons verlossing kan wees.

Kersfees beteken ook vir ons dat die einde van ’n jaar aangebreek het.  Daar is die vooruitsig van ’n heerlike vakansie.  Dit is gewoonlik ontspantyd, gesinstyd en familie tyd.  Dit is ook tyd om terug te kyk en te reflekteer.  Die Direksie van die Kinderhuise kyk met dankbaarheid terug na ’n jaar vol seën en genade.  Die kinders wat aan ons sorg toevertrou is, is vir ons kosbaar.  Die Here het voorsien dat daar toegewyde ouers in elkeen van ons ses DPS-huise kon wees.  Toe daar uitdagings was, kommer, siekte en nood was die Here by ons en het Hy ons deurgedra.  Die Here het gesorg dat daar genoeg was om van te leef.  Hy het in elke behoefte voorsien.  Hy het mense se harte en hande vrygewig gemaak en gawes aan mense gebruik om op verskillende terreine vir ons kinders diensbaar te wees.

Ons sien ook met verwagting uit na ’n nuwe jaar met die seker wete dat God by ons sal wees.  Die rykdom van hierdie genade van God het vir ons ’n werklikheid geword met Jesus se geboorte.  In Jesus se koms het God by sondaars kom woon.  In Christus het God gekom om by siekes te wees – om elke soort siekte en kwaal gesond te maak;

om mense wat in die mag van bose geeste is, te bevry;

om die armes van gees te seën;

om die wat bekommerd is, te bevry van bekommernis;

om die wat veroordeel te waarsku;

om melaatses gesond te maak;

om sterwendes lewend te maak;

om die wat honger is, kos te gee;

om verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes te genees;

om kindertjies te seën;

en om die verlorenes te soek en te red.

Om dit te doen het God in Christus Immanuel geword –   God by ons.  Hy het sy aan sy kom leef en werk met mense in hulle nood.  In sy selfopoffering en selfontlediging, het Hy wat oneindig ryk is, arm geword, ons sorge kom dra, ons smart op Hom geneem, Hy is verwond oor ons oortredings en verbrysel oor ons sonde.  Hy het hemel toe gegaan om ons plek voor te berei.  Hy het sy Gees in ons harte gestuur en Hy kom weer om ons te kom haal.  Hy is Immanuel, God by ons.

Mag u ’n geseënde Kerstyd beleef en mag die nuwe jaar gevul wees met God se teenwoordigheid.

Ds. WJJ Kok

 

Suzanne van Deventer
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.