Word ‘n Pleeg Ouer

Wat is pleegsorg?
Hoe word ek ‘n pleegouer?
Wat is die wetlike implikasies ten opsigte van pleegsorg ingevolge die Kinderwet (Wet 38/2005)
Is daar ‘n verskil tussen pleegsorg en aanneming?
Indien u antwoorde op die vrae wil he, kontak vir Suzanne van Deventer by Tel (012) 543 0234 of suzanne@rata.org.za

 

Skenk en Help

Will jy graag ons uit help en bydra lewer?
Skenk dan fondse of kontak ons vrywillig

Kontak my Skenk