DPS Pleegsorg > Elsburg Huis

Elsburg Huis

pleeghuis

DPS Huis Elsburg is ‘n seunshuis, geleë in Elsburg, Germiston.

Toesigkomitee Voorsitter:
Mnr Bennie Botha

Huisouers:
Jacomien en Mike Radyn

NHKA Ringe betrokke:

* Ring van Germiston
* Ring van Heilbron
* Ring van Pietermaritzburg
* Ring van Noordelike Natal
* Ring van Brakpan
* Ring van Johannesburg
* Ring van Vereeniging
* Ring van Zuurfontein

 

Andries Pretorius