DPS Pleegsorg > Krugersdorp Huis

Krugersdorp Huis

pleeghuis

DPS Huis Krugersdorp is ‘n seunshuis, geleë te Krugersdorp.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds Kalla Fourie – NHKA Emeritus

Huisouers:
Bennie en Maritza Vorster

NHKA Ringe betrokke:

* Ring van Krugersdorp
* Ring van Potgietersrus
* Ring van Losberg
* Ring van Roodepoort
* Ring van Oos-Kaapland
* Ring van Bloemfontein

Andries Pretorius