DPS Pleegsorg > Ninapark Huis

Ninapark Huis

pleeghuis

DPS Huis Ninapark is ‘n seunshuis, geleë in die Noorde van Pretoria.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds Jimmy  Manders – NHKA Witfontein

Huisouers:
Ina en Hendrik Jooste

NHKA Ringe betrokke:

* Ring van Pretoria-Noord
* Ring van Pretoria-Wes
* Ring van Pretoria
* Ring van Dorsland
* Ring van Wes-Kaapland
* Ring van Bronkhorstspruit
* Ring van Trichardsfontein

Andries Pretorius