DPS Pleegsorg > Potchefstroom Huis

Potchefstroom Huis

pleeghuis

DPS Huis Potchefstroom is ‘n dogters huis, geleë in Potchefstroom Noordwes Provinsie.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds Willem Kok – NHKA Potchefstroom

Huisouers:
Ester Wiegand

NHKA Ringe betrokke:

* Ring van Potchefstroom
* Ring van Maquassi
* Ring van Klerksdorp
* Ring van Noord-Kaapland
* Ring van Bothaville

* Ring van Heidelberg

Andries Pretorius