DPS Pleegsorg > Rustenburg Huis

Rustenburg Huis

pleeghuis

DPS Huis Rustenburg is ‘n seunshuis, geleë te Rustenburg in die Noordwes Provinsie.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds Barrie Oberholzer – NHKA Zeerust

Huisouers:
Franci en Henk Hanekom

NHKA Ringe betrokke:

* Ring van Rustenburg
* Ring van Zeerust
* Ring van Krokodilrivier
* Ring van Swellendam
* Ring van Chrissiesmeer
* Ring van Zuurfontein

Andries Pretorius