DPS Pleegsorg > Rustenburg Huis

Rustenburg Huis

pleeghuis

DPS Huis Rustenburg is ‘n seunshuis, geleë te Rustenburg in die Noordwes Provinsie.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds JA Young – NHKA Rustenburg Tuine

Huisouers:
Lukas en Janice Pieterse

NHKA Ringe betrokke:

* Ring van Rustenburg
* Ring van Zeerust
* Ring van Krokodilrivier
* Ring van Swellendam
* Ring van Chrissiesmeer

Andries Pretorius