Krugersdorp Huis

DPS Huis Krugersdorp is ‘n seunshuis, geleë te Krugersdorp.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds Kalla Fourie – NHKA Emeritus

Pleegouers:
Bennie en Maritza Vorster

NHKA Gemeentes Betrokke

BloemfonteinKoedoesrandOnverwachtSionshoogte
Bloemfontein-WesKrugersdorpOos-LondenSionspoort
CarletonvilleKrugersdorp-NoordPiet PotgieterTarlton
CradockKrugersdorp-OosPort ElizabethVanderkloof
CulembeeckKrugersdorp-WesPotgietersrusWeltevreden
EbenhaézerKruinQueenstownWestonaria
El-FloraLosbergRandfontein-MidparkWonderfontein
Horison RoodepoortMagaliesburgRoedtan 
JeffreysbaaiNoordrandSetlaars 

Skenk en Help

Wil jy ons graag help en bydra lewer?
Maak ‘n finansiële bydra of meld aan as vrywilliger

Artikel 18A betalings bewys beskikbaar op aanvraag.