Rustenburg Huis

DPS Huis Rustenburg is ‘n seunshuis, geleë te Rustenburg in die Noordwes Provinsie.

Toesigkomitee Voorsitter:
Ds JA Young – NHKA Rustenburg Tuine

Pleegouers:
Lukas en Janice Pieterse

NHKA Gemeentes betrokke

AmsterdamGabaroneMorgenzonRustenburg-Tuine
BethalGerdauMosselbaaiSannieshof
BreytenGroot MaricoOudtshoornSchoemansdal
BritsHartebeespoortOuteniquaSwellendam
BuffelspoortHendrinaPiet RetiefVentersdorp
CarolinaJoachim PrinslooPongolaVliegepoort
ChrissiesmeerKosterRuskoppiesZeerust
ColignyLichtenburgRustenburg Jac van BelkumZwartruggens
ErmeloLichtenburg-OosRustenburg-Kloof 
Ermelo-SuidMafekingRustenburg-Suid 

Skenk en Help

Wil jy ons graag help en bydra lewer?
Maak ‘n finansiële bydra of meld aan as vrywilliger

Artikel 18A betalings bewys beskikbaar op aanvraag.