DPS Pleegsorg > Oor Ons > Direksie

Die direksie van die Kinderhuise word saamgestel uit verskillende rolspelers vanuit die Nederduitsch Hervormde Kerk.

v.l.n.r

Diaken Andries Pretorius – Direkteur – Bemarking
Mev Tessa Coetzer – NHSV verteenwoordiger
Mnr Piet Beukes – NHKA Kerkkantoor
Diaken Pieter Schreiber – Algemene Diakensvergadering verteenwoordiger
Ds Barrie Oberholzer – Direkteur – Rustenburg Huis
Ds Frikkie van Wyk – Direkteur – Montana Huis
Sonet Esterhuizen – Sekretaresse
Ds Kalla Fourie – Direkteur – Krugersdorp Huis
Ds Willem Kok – Direkteur – Voorsitter van Direksie – Potchefstroom Huis
Ds Attie Hattingh – Direkteur – Krugersdorp Huis
Ds Jan Kramer – Direkteur – Elsburg Huis
Ds Jimmy Manders – Direkteur – Vise Voorsitter – Ninapark Huis
Mev Suzanne van Deventer – Programbestuurder Rata Maatskaplikedienste
Mnr Otto Viljoen – Bestuurder
Ds Gerhard Stoltz – Direkteur Finansies

Skenk en Help

Wil jy ons graag help of 'n bydra lewer?
Maak 'n finansiële bydra of kontak ons om as vrywillger betrokke te raak.

Kontak ons Skenk